piiri-linnut
sade

Piirin tieto­suojaseloste

sade

Tietosuojaseloste

 

  1. Rekisterinpitäjä

Rakennus K. Karhu Oy 1714948-5

Tuottajantie 20, 60100 Seinäjoki

Puhelin 0207 218 840

  1. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

  1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakasrekisterin henkilötietoja käsitellään sopimuksen tuottamiseksi, asiakassuhteen hoitamiseen, sekä lakien ja viranomaismääräyksiin perustuvien velvollisuuksien täyttämiseksi.

  1. Henkilötietojen keräys

Henkilötiedot kerätään viimeistään sopimuksentekovaiheessa suoraan yritykseltä jonka kanssa hankintasopimus tehdään. Vaihtoehtoisesti yritys voi ilmoittaa tietonsa suoraan yhteydenottolomakkeella Rakennus K. Karhu Oy:n internetsivuilla.

  1. Henkilötietojen säilytys, käsittely ja luovuttaminen

Ainoastaan rekisterien käsittelijöillä on oikeus käsitellä henkilötietoja. Sähköinen yritys- ja sopimusrekisteri on ainoastaan rekisterin käsittelijöiden nähtävissä ja on salasanasuojattu. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman henkilötietoja antaneen lupaa.

  1. Henkilötietojen poistaminen/Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen

Rekisteröidyllä on tarkastusoikeus omiin henkilötietoihinsa sekä oikeus saada virheelliset tiedot korjatuiksi. Rekisteröity voi myös täydentää henkilötietoja, jos ne ovat epätäydelliset. Rekisteröidyllä on oikeus tulla unohdetuksi eli hänellä on saada itseään koskevat tiedot poistetuiksi viivytyksettä. Poisto-oikeutta käsitellään tapauskohtaisesti sillä se ei ole absoluuttinen oikeus.

  1. Muut rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoonsa mitä henkilötietoja hänestä on yrityksen käytössä ja miksi. Rakennus K. Karhu Oy on velvollinen antamaan tiedot rekisteröidylle viimeistään kuukauden kuluessa pyynnöstä.